Despre carte

Qpoem este proiectul celei mai solidare comunităţi de poeţi şi iubitori de poezie. Facebook-ul i-a strâns pe toţi într-o uriaşă filă comună pe deasupra invidiilor. Astfel încât, în orice parte te-ai pierde, poezia este peste tot, aşa cum centrul este peste tot.

Călin Vlasie

Carmen Ştefania Luca (n. 1983, Roman, jud. Neamţ) este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice, a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. A publicat poezie în revistele Oglinda Literară, Litere, Zona Literară, Timpul, Plumb şi Ateneu şi în antologia Romeo şi Julieta de la Mizil. Este membră a cenaclului Qpoem din 2015.

„Nu ştiu dacă intersecţiile de modalităţi poetice din Apocalipsa după un înger mort sunt intenţionate sau nu (înclin să cred că nu). Însă ele trădează, pe lângă lecturile lui Carmen Ştefania Luca, şi o căutare a propriului drum, o încercare de acordare a acestui instrument sublim, care este vocea poetică. Neputându-se extrage pe de-a-ntregul din discursul «la modă», poeta caută, în acelaşi timp, să dea o altă întrebuinţare ingredientelor care îl alcătuiesc – puţin cinism, ceva suprarealism, niţică frondă gratuită, un petic de kitch (nu totdeauna deliberat) – şi, mai ales, să introducă un curent emoţional care să redimensioneze «reţeta». Aflată încă în plină metamorfoză, poezia lui Carmen Ştefania Luca trebuie citită şi cu (dacă nu cumva mai ales cu) intelectul, pentru că, aparent radicală şi «colţuroasă», sugerează o ecloziune care ne îndeamnă să întrevedem, în crisalida de azi, fluturele multicolor de mâine.”

 Răzvan Voncu