Despre carte

Qpoem este proiectul celei mai solidare comunităţi de poeţi şi iubitori de poezie. Facebook-ul i-a strâns pe toţi într-o uriaşă filă comună pe deasupra invidiilor. Astfel încât, în orice parte te-ai pierde, poezia este peste tot, aşa cum centrul este peste tot.

Călin Vlasie

Brînduşa Doca (n. la 4 iunie 1966, în Oneşti, jud. Bacău) este absolventă a Institutului Politehnic din Oradea, Facultatea de Electromecanică. Ulterior, urmează un curs postuniversitar de Biblioteconomie şi ştiinţa informării la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. Este bibliotecară la Biblioteca Universităţii din Oradea din anul 2005. A publicat poezie în revistele Literatura de azi şi Conta. Membră a cenaclului Qpoem din 2015.

„Titlul volumului Brînduşei Doca – banal, pentru că împrumutat de la filmul clasic al lui Andrei Blaier – induce în eroare: dacă există aici natură, ea este, în cel mai bun caz, una interioară, «florile» din «ilustrate» fiind, evident, emoţiile şi sentimentele autoarei.

Sugestia este una de prospeţime, de pictură executată sur le vif, când, în realitate, sinceritatea artistică e doar un efect al stilului poetic direct, despodobit şi fără multe referinţe culturale. O anumită monotonie şi previzibilitate se transformă, de la un moment dat încolo, într-o convenţie a volumului, care nu-şi propune să atingă mari altitudini catarctice, ci să învăluie cititorul într-un discurs egal, măsurat şi echilibrat. Tristeţea şi amărăciunea pigmentează reflexivitatea, ceea ce ar putea constitui, în viitor, un teritoriu al Brînduşei Doca.”

Răzvan Voncu