Despre carte

„Vârf de lance al primului „val” de proză românească postmodernă, lansat în jurul anului 1980, Mircea Nedelciu (1950-1999) a publicat de-a lungul a circa două decenii de carieră literară patru volume de proză scurtă, trei romane, plus un al patrulea scris împreună cu doi colegi eseiști, a colaborat la ziare și reviste, a susținut rubrici, a participat la dezbateri și a acordat interviuri. O operă amplă, impunătoare, pe care ediția de față, proiectată în nouă volume, o va restitui în toată complexitatea ei, sub îngrijirea criticului Ion Bogdan Lefter.
Volumul inaugural al Operelor lui Mircea Nedelciu cuprinde primele două culegeri ale sale de texte scurte, care l-au impus rapid ca autor talentat și novator, de mare valoare: Amendament la instinctul proprietății (1979) și Efectul de ecou controlat (1981). Decupaje alerte de realitate cotidiană, pătrunzator-realiste, dar și inteligent-experimentale, de o prospețime remarcabilă, textele sale schițau la începutul anilor ‘€™80 contururile prozei postmoderne autohtone, cu adaosul unei foarte personale „mărci Nedelciu”, acroșantă, cuceritoare.