Despre carte

Qpoem este proiectul celei mai solidare comunităţi de poeţi şi iubitori de poezie. Facebook-ul i-a strâns pe toţi într-o uriaşă filă comună pe deasupra invidiilor. Astfel încât, în orice parte te-ai pierde, poezia este peste tot, aşa cum centrul este peste tot.

Călin Vlasie

Adela Efrim (n. 29 februarie 1968, în Craiova) a absolvit Liceul de Matematică-Fizică „Fraţii Buzeşti” din Craiova, diriginte fiindu-i profesorul de română Marian Barbu, scriitor, critic literar, publicist, care i-a fost şi mentor. Locuieşte în Craiova. Scrie poezii încă din perioada liceului. Premiată în cadrul unor concursuri de poezie craiovene. Frecventează cursurile Facul-tăţii de Electrotehnică, Universitatea din Craiova, dar, pe perioada lor şi după, întrerupe scrisul pe care îl reia mai târziu, stimulată de cenaclul Qpoem, pe care îl frecventează din 2015.

„Sensibilă şi introvertită, poezia Adelei Efrim alungeşte contururile unui desen bacovian până la obţinerea unei transparenţe autumnale. Lustruirea, contemplarea şi fluidi-zarea sunt mărci ale unei arte feminine ce lucrează mai ales cu lumina şi vibraţiile într-un fel de touchscreen reality. Epurarea adjectivelor şi metaforelor scoate la iveală un cotidian funcţio-năresc prin care, miraculos, se întrevăd piane înzăpezite şi tot felul de linişti. Fundamental romantice, aceste texte provoacă năluciri – culmea! – reconfortante şi derutante.”

Felix Nicolau

www.qpoem.com