Despre carte

Simpla lectură a cuprinsului lucrării dezvăluie o structurare logico-funcțională și o operaționalizare pragmatică a problematicilor manageriale abordate la micronivel educațional. În esență, lucrarea se constituie într-un referențial privind exigențele axiologice, strategice, metodologice și legislative ale managementului educațional operativ, cu evidențierea corespondențelor logice dintre diferitele componente ale demersului managerial.

prof. univ. dr. MUȘATA-DACIA BOCOȘ
Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației