Despre carte

Lucrarea de faţă se adresează tuturor celor care urmează programe didactice de formare iniţială şi continuă, propunând suporturi practic-acţionale, metodologice şi, deopotrivă, elemente de fundamentare teoretică pentru demersurile de (auto)instruire la disciplinele pedagogice sau pentru demersurile didactice întreprinse de practicieni. Din dorinţa de a se asigura caracterul operaţional al acestei lucrări, în prezentarea didactică a temelor pedagogice selectate s‑a optat pentru o structură algoritmică alcătuită din:

            • obiectivele/competenţele vizate prin studiul temei
            • termenii şi sintagmele-cheie
            • suportul teoretic
            • organizatorii cognitivi/schemele prin care sunt esenţializate şi explicitate conţinuturile
            • sarcini de reflecţie şi exerciţii aplicative
            • sugestii pentru luarea notiţelor
            • recomandări bibliografice pentru studiul individual.