Despre carte

Prezenta lucrare îşi doreşte să pună la un loc informaţiile biografice şi bibliografice, precum şi o serie de documente fotografice, care definesc activitatea literară a lui Marin Mincu. Poet, critic de direcţie şi teoretician literar, prozator, eseist, polemist redutabil, italienist, traducător, editor şi, nu în ultimul rând, universitar, în Italia ca şi în România, Marin Mincu este, credem, una dintre personalităţile de prim-plan ale vieţii literare postbelice.

Bogdan Crețu, George Popescu