ALBU GabrielALBU Gabriel
Gabriel ALBU este profesor universitar doctor la Departamentul de Ştiinţele Educaţiei al Facultăţii de Litere şi Ştiinţe din cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. Este profesor abilitat în domeniul de studii universitare de doctorat Ştiinţe ale Educaţiei de către Universitatea din Bucureşti. Printre lucrările publicate se numără: Introducere într-o pedagogie a libertăţii. Despre libertatea copilului şi auto-ritatea adultului (1998), Mecanisme psihopedagogice ale evaluării şcolare (2001), În căutarea educaţiei autentice (2002), Concepte fundamentale ale psihologiei. Memoria. Gândirea. Imaginaţia (2003), Repere pentru o concepţie umanistă asupra educaţiei (2005), O psihologie a educaţiei (2005), Comunicarea interpersonală. Aspecte formative şi valenţe psihologice (2008), Educaţia, profesorul şi vremurile (2009), Grijile şi îngrijorările profesorului (2013), Relaţiile interpersonale. Aspecte instituţionale, psihologice şi formativ-educative (2013), Autoeducaţia. Căutări şi clarificări (2016), Interogaţie şi autointerogaţie în educaţie (2016). Este, de asemenea, coautor la 8 volume şi autor de capitole cuprinse în alte 15 volume. A publicat peste 135 de articole în reviste de specialitate din ţară şi din străinătate şi a participat la peste 55 de conferinţe internaţionale. Lucrările şi intervenţiile sale atrag prin ineditul ideilor/problemelor pe care le tratează, prin profunzimea analizelor şi argumentelor, prin eleganţa şi frumuseţea stilului. Este un autor care aduce în prim-plan tensiunile, dilemele, preocupările şi căutările din educaţie, fără a fi anost, plat sau retoric. Este o prezenţă vie în dialogul ştiinţific.

Titluri autor