BERCOVICI CrinaBERCOVICI Crina
Absolventă a Universităţii "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Matematică-Informatică, secţia Matematică. Are o experienţă didactică de 29 de ani, gradul didactic I, iar în prezent îşi desfăşoară activitatea ca profesor de matematică la  Colegiul Tehnic "Ioan Ciordaş" din Beiuş, Bihor. A participat la mai multe cursuri de formare profesională în specialitate şi în domeniul educativ. În carierea sa a fost diriginte, coordonator de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare (din ianuarie 1998), coordonator al elevilor din redacţia revistei şcolii „Orizont”, coordonator al Consiliului elevilor (din ianuarie 1998), responsabil Comisia Diriginţi, membru în Consiliul de Administraţie al şcolii, profesor evaluator la olimpiadele şi concursurile şcolare, la examenul de capacitate, teste naţionale, teze unice, bacalaureat, admitere în liceu, profesor metodist I.S.J. Bihor (din 2002).Sursă poza și info biografie: http://iteach.ro/

Titluri autor