MAN-JUNG KimMAN-JUNG Kim
(1637-1692) este unul dintre marii scriitori clasici coreeni.Provenit dintr-o familie de cărturari, el însuși ajungând înalt funcționar, cade în dizgrație și este exilat, în 1689, pe o insulă în extremitatea sudică a ținuturilor coreene. Acolo va scrie Visul învolburat al celor nouă, un roman a cărui acțiune se petrece în China.

Titluri autor