POP-PACURAR IrinaPOP-PACURAR Irina
Irina Pop-Pacurar este lector universitar doctor la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, in Departamentul Didactica Stiintelor exacte al Facultatii de Psihologie si Stiinţe ale educatiei. A absolvit Facultatea de Biologie si Geologie cu licenta in Biologie la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca si este doctor in Stiinte ale educatiei al aceleiasi universitati. Activitatea didactica este dedicata formarii initiale a profesorilor de Biologie, Ecologie, Stiinţe si profesorilor pentru invatamantul primar si prescolar precum si pregatirii in domeniul biologiei a studentilor altor specializari universitare. Sustine cursuri la nivelul licenta (pentru specializarile Biologie, Ecologie si protectia mediului, Biochimie, Biotehnologii industriale, Psihopedagogie speciala, PIPP). Dintre acestea: Didactica biologiei si ecologiei, Managementul clasei, Instruire asistata de calculator, Practica pedagogica observativa, Metodica predarii stiintelor in invatamantul prescolar si primar, Elemente de anatomie, fiziologie si genetica umana si optionale didactice: Curs practic de educatie pentru protecţia mediului - didactica activitatilor si proiectelor educative, Educatia pentru sanatate a copiilor si adolescentilor - Curs-atelier) De asemenea, sustine cursuri in programele de masterat (specializarile Management curricular, Stiinte - masterat didactic, Terapia limbajului si audiologie educationala): Curriculum la decizia scolii si managementul activitatilor extracurriculare, Practica didactica, Neurobiologia auditiei si fonatiei. In cadrul nivelului II al modulului de pregatire didactica este titularul cursurilor si seminariilor-atelier care aprofundeaza pregatirea didactica a studentilor absolventi de stiinţe exacte: Didactica domeniului si dezvoltari in didactica specialitatii si optionale didactice (Curs practic de predare interactiva si invatare prin cooperare la Biologie si Stiinte, Invatarea integrata/cross-curriculara: Lectii si ateliere de etica aplicata pentru adolescenti). Coordoneaza practica pedagogica a studentilor si activitatea de mentorat pentru practica pedagogica la biologie. Este titular de discipline didactice si expert-formator in programe de formare continua si reconversie profesionala adresate cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar. Este membru al Asociatiei Mentorilor din Romania si formator certificat pentru cursurile si programele nationale de mentorat pentru practica pedagogica. A publicat articole si studii cu teme din didactica disciplinelor biologice precum si studii pe teme conexe sau integrate, propuse in proiectele de cercetare in domeniul stiintelor educatiei. In colaborare, a elaborat capitole in volume dedicate pregatirii profesorilor de biologie pentru definitivare si gradul didactic II si a coordonat editarea acestora. Este coautor al manualului Biologie pentru grupele de performanta pentru clasa a VIII-a.

Titluri autor