Elaborarea lucrărilor de licenţă, disertaţie şi gradul didactic I – ghid ştiinţific şi metodologic

Elaborarea lucrărilor de licenţă, disertaţie şi gradul didactic I – ghid ştiinţific şi metodologic

35.00 lei 26.25 lei

Despre carte

Autori:;;
Domeniu:Educațional
Colecție:
Dată apariție: 06-2020
Nr. pagini: 208
Format: 16.5 x 23.5
ISBN: 978-973-47-3206-7
Ediția: a II-a

Categorii: ,

Descriere

Lucrarea de faţă este prima sinteză metodologică apărută la noi care se adresează celor care învaţă academic şi vor să-şi încheie studiile de licenţă şi de masterat cu lucrări performante, precum şi cadrelor didactice aspirante la obţinerea gradului didactic I în învăţământ. Cu un statut aparte de ghid efectiv operaţional, lucrarea are consacrarea multor validări în sfera proiectării, elaborării, evaluării şi prezentării publice a produselor originale ale muncii intelectuale academice.

Tehnicile abordate reflectă bunele practici universitare de tip cross-curricular, metodologic şi hermeneutic, într-un mod unitar, interogativ percutant şi accesibil. Această lucrare va însoţi, ca un veritabil fir al Ariadnei, elaborarea de referate, portofolii, discursuri şi prezentări publice, fiind utilă studenţilor, profesorilor coordonatori, cadrelor didactice, consilierilor, formatorilor, viitorilor experţi din ştiinţele educaţiei, psihologilor, psihopedagogilor, juriştilor, inginerilor, medicilor, bibliotecarilor, chiar şi părinţilor. Toţi aceştia şi mulţi alţi colegi vor găsi în lucrarea noastră temeiuri pentru înţelegerea, crearea şi afirmarea culturii îmbogăţite.

prof. univ. emerit dr. Ioan Neacşu

Despre autor

CHICIOREANU Teodora

TEODORA CHICIOREANU (n. 1974) este absolventă a Universității Politehnica din Bucureşti, Facultatea de Automatică şi Calculatoare, specializarea Calculatoare. Este doctor în domeniul științe ale educației la Universitatea din București. În perioada 2011-2012 participă la cursuri postuniversitare în cadrul Universității Politehnica din Bucureşti și al Universității din București. În prezent este conferențiar și susține cursuri și seminare de Didactica specialității, Metodologia cercetării, Instruire asistată de calculator, Utilizarea instrumentelor informatice (web 2.0), Multimedia în educație și Informatică pentru organizațiile educaționale. Activitatea profesională şi de cercetare este concretizată în numeroase lucrări ştiinţifice (19 volume și capitole în cărţi de specialitate în calitate de unic autor sau coautor; peste 25 de articole publicate în reviste indexate în baze de date internaţionale şi peste 30 de articole publicate în volume ale conferinţelor internaţionale şi naţionale).

Dintre lucrările publicate, amintim: Realitate augmentată pentru antreprenori (2015); WEB2.0 – Noi instrumente utile în activitatea didactică (2014); mLearning (2014); Didactica disciplinei Bazele electronicii digitale (2013); Didactica disciplinei Electrotehnică (2013); Didactica disciplinei Tehnologia informației și a comunicațiilor (2013); Proiectarea didactică (2004); Computerul în activitatea educațională dincolo de ora de curs (2011).

MANASIA Loredana

LOREDANA MANASIA (n. 1986) este absolventă a Facultății de Psihologie și Științele Educației, în cadrul Universității din București; doctor în științe ale educației. Actualmente este asistent la Universitatea Politehnica din București, Departamentul pentru Formarea Cadrelor Didactice și Științe Socio-Umane, și cercetător postdoctoral la Institutul de Cercetări al Universității din București (ICUB). Susține cursuri și activități de seminar pentru disciplinele Introducere în pedagogie. Teoria și metodologia curriculumului, Teoria și metodologia instruirii, Teoria și metodologia evaluării. A contribuit la implementarea unor proiecte naționale de cercetare. A publicat peste 30 de studii și articole în reviste și lucrări naționale și internaționale, abordând aspecte tematice din câmpul psihologiei educației (metacogniție, pattern-uri de învățare, reflecție metacognitivă, învățare autonomă, rezolvarea de probleme) și al metodologiei cercetării.

NEACSU Ioan

IOAN NEACŞU (n. 1945) este absolvent al Facultății de Filosofie, secţia Pedagogie–Română, Universitatea din Bucureşti; doctor în pedagogie, 1976. Carieră universitară: 1970-2016. Este prof. univ. emerit dr., Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti, și titularul cursurilor de Psihologia educaţiei, Metode şi tehnici de învăţare, Managementulresurselor umane, Pedagogie socială, Managementul calităţii totale în educaţie, Teorii şi practici ale învăţării la adulţi, Managementul proiectelor de cercetare. Membru în comitete editoriale, organisme şi asociaţii profesionale; expert evaluator şi formator. Autor, coautor sau coordonator a peste 45 de volume şi peste 175 de studii şi articole ştiinţifice.

 Dintre lucrările publicate: Motivaţie şi învăţare (1978); Educaţie şi acţiune (1986); Civilizaţie şi conduită (1987); Metode şi tehnici de învăţare eficientă (1990); Instruire şi învăţare (1999); Prelegeri pedagogice, colab. (2001); Pregătirea psihopedagogică. Manual pentru definitivat şi gradul didactic II, coord. (2008); Învăţarea academică independentă. Ghid metodologic (2006); Introducere în psihologia educaţiei şi a dezvoltării (2010), Premiul Academiei Române, 2012; Pedagogie socială (2010); Psihopedagogia activităţilor psihomotrice, colab. (2015); Cercetarea în ştiinţele educaţiei: ghid metodologicoperaţional. Aplicaţii (2015). Este coordonator de doctorat în Ştiinţe ale Educaţiei, membru al consiliului Şcolii Doctorale de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. În perioada 1990-2009 a îndeplinit diferite funcţii manageriale importante. A urmat multiple stagii de formare, cercetare şi perfecţionare la prestigioase universităţi din străinătate.

Recenzii

Nu există încă recenzii.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Elaborarea lucrărilor de licenţă, disertaţie şi gradul didactic I – ghid ştiinţific şi metodologic”