Despre carte

Profesorul universitar dr. PETRE POPA este născut în satul Bocşa, comuna Măciuca, judeţul Vâlcea (16 august 1935), după absolvirea Facultăţii de Istorie, Universitatea Constantin I. Parhon Bucureşti (1958), stabilindu-se la Piteşti (1961). Activitatea didactică permanentă (1958-2008) a suprapus, constant, abordări ştiinţifice şi editoriale (peste 10 000 de pagini tipărite), obţinerea calităţii doctorale (1974), îndeplinirea mai multor responsabilităţi publice. Este adeptul voluntariatului intelectual. Din bibliografia proprie, amintim, pe lângă titlurile cu tematică naţională şi internaţională, generice precum: Municipiul Piteşti pe noi coordonate (1969); Piteşti. Memento (1983, 2008); Argeş. Cartea eroilor (1984); Memorialul de război Mateiaş (1984, 1988, 2009); Piteşti. Ghid de oraş (1985); Piteşti. Pagini de istorie (1986); Istoria municipiului Piteşti (1988); Piteşti. Tradiţie şi contemporaneitate (2008). Sunt scrise în colaborare cu Paul Dicu (istoric), Silvestru Voinescu (jurist), ori alţi cercetători, având vârste, preocupări sau convingeri pluraliste. Noul volum de autor, Mareşalul Ion/ Ioan Antonescu şi reşedinţa Argeşului. Consemnări istoriografice, valorifică importante surse documentare, referitoare la acest fiu al Cetăţii (Piteşti, Argeş, 2 iunie 1882 – Jilava, Ilfov, 1 iunie 1946). Demersurile completează tomurile anterioare, consacrate Conducătorului Statului Român (1940-1944), semnate de analişti cu expertiză relevantă  în domeniu. (Extras din: Enciclopedia Argeşului şi Muscelului, III, Piteşti, 2012).