Despre carte

Descărcați de aici CAIETUL EDUCATOAREI, care cuprinde setul complet de documente necesare întocmirii PORTOFOLIULUI EDUCATOAREI de-a lungul anului școlar 2017-2018.

Prin structură și conținut, lucrarea de față are o adresabilitate largă, fiind în egală măsură un sprijin pentru cadre didactice, logopezi, părinți și copii, în construirea și consolidarea unei comunicări corecte și adecvate vârstei.

Materialul este construit pornind de la principii pedagogice și specific logopedice și are ca punct de reper programa pentru învățământul preșcolar în vigoare, care descrie competențele de comunicare specifice educației timpurii.

Caietul cuprinde informații utile pentru identificarea tulburărilor de vorbire și comunicare, exerciții și jocuri de corectare a vorbirii și stimulare a comunicării, ușor de folosit în gradiniță, în cabinetele logopedice sau acasă, precum și fișe individuale de lucru pentru copii, create pe obiective clare, caracteristice nevoii de stimulare și corectare a vorbirii. Specificul ludic al exercițiilor ce pot fi integrate în activitățile din grupa sau din cabinetul logopedic și conținutul ilustrativ bogat adaugă un caracter atractiv la cel riguros știintific.