ANTOHE FlorinANTOHE Florin
Prof. Antohe Florin - profesor titular la Școala Gimnazială Dan Barbilian Galați. Absolvent al Colegiului Național Vasile Alecsanri din Galați promoția 2006 , al Facultății de Matematică din cadrul Universității Dunărea de Jos Galați ca șef de promoție (media generală de absolvire a anilor de studiu 10,00 , media examenului de licență 10,00) și a masterului Matematica Didactică. Membru fondator și redactor-șef al revistei de matematică MATHGAL. Coordonator al concursului județean de matematică MATHGAL. Propunător de subiecte pentru etapele locale și județene ale olimpiadei de matematică . Participant cu lucrări la numeroase simpozioane. Gradul didactic II obținut în 2015. Distincții importante obținute: Premiul Municipiului Galați acordat de Consiliul Local Galați- noiembrie 2008 și Premiul Rectoratului Universității Dunărea de Jos- octombrie 2008.  

Titluri autor