Mediu

Mediu 2022-01-17T14:04:03+00:00

01.10.2018:

Buletin Informativ

diseminarea informaţiei privind mediul

Baza legală: HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informaţia privind mediul.

Operatorul economic Editura Paralela 45 SA, cu sediul în municipiul Pitesti, strada Fratii Golesti, nr.130, judetul Arges, punct de lucru în municipiul Pitesti, strada Intrarea Abatorului, nr.28, judetul Arges, având ca activitate principală „alte activitati de tiparire” – cod CAEN 1812, ,,tiparirea ziarelor” – cod CAEN 1811,  pentru care detine autorizatia de mediu nr.311/21.11.2017, pune la dispoziţia publicului, prin diseminare activă, următoarele informaţii privind mediul:

 • în urma desfăşurării activităţii la punctul de lucru al societăţii din municipiul Pitesti, judetul Arges, în perioada ianuarie 2018 – decembrie 2018, nu s-au produs fenomene de poluare accidentală cu impact negativ asupra mediului;
 • cerinţele stabilite în Autorizaţia de Mediu privind gestiunea deşeurilor, ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, sunt respectate în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: legea nr. 211/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, privind regimul deşeurilor, HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu completările şi modificările ulterioare, Ord. nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile

Suntem constienti ca procesele, produsele si serviciile noastre, realizate, sau furnizate de catre Editura Paralele 45 SA pot genera aspecte de mediu, ca generarea deseurilor, având ca impacturi potentiale poluarea factorilor de mediu si disconfortul vizual.

Managementul de la cel mai înalt nivel se angajeaza pentru:

 • Conformarea cu cerintele legale si alte cerinte aplicabile;
 • Îmbunatatirea continua si prevenirea poluarii de orice tip;

În scopul implementarii politicii si a respectarii angajamentelor în domeniul mediului, managementul de la cel mai înalt nivel  stabileste urmatoarele obiective si tinte de mediu:

 • reducerea cantitatii de deseuri generate din propria activitate;
 • întretinerea si exploatarea instalatiilor tehnologice de productie, astfel încât acestea sa functioneze la parametrii proiectati;
 • întretinerea si exploatarea instalatiilor de protectie a calitatii factorilor de mediu în conformitate cu documentatiile tehnice  de executie si regulamentele de întretinere si exploatare;
 • prevenirea poluarii accidentale prin întarirea controlului operational;
 • reducerea consumului de resurse;
 • respectarea prevederilor din autorizatia de mediu; 
 • instruirea si constientizarea personalului privind prevenirea poluarii si asigurarea capacitatii de raspuns în situatii de urgenta sau de risc;
 • evaluarea si selectarea furnizorilor, luând în considerare aspectele de mediu generate, sau potential a fi generate de produsele  si serviciile livrate.

Prezenta politica este actualizata ori de câte ori este necesar si este comunicata tuturor angajatilor si partilor interesate, fiind afisata la avizierul societatii.

Administrator: Silviu STANCU

15.02.2018:

Mediul înconjurător este o prioritate pentru Tipografia Editurii Paralela 45. În consecință, ne preocupă:

Controlul resurselor – prin investiții în tehnologii noi și instruirea continuă a personalului, urmărim reducerea pierderilor energetice. În anul 2016, am achiziționat un sistem complet Computer to Plate Agfa Avalon N8-20SC

Reciclarea – acordăm atenție reciclării și refolosirii printr-un proces atent controlat de colectare selectivă și depozitare a deșeurilor cu ajutorul unor firme specializate. În anul 2017, am reciclat prin firmele colaboratoare 183 de tone de hârtie și carton și 1,5 tone de mase plastice

Prevenirea poluării – ne străduim să reducem emisiile de gaze și să prevenim poluarea prin investiții în tehnologie modernă, respectând toate standardele de protecție a mediului atât la nivel național, cât și la nivel european. Anual, verificăm prin buletine de analize periodice, calitatea apei în laboratoare acreditate.

Totodată, certificările de mediu aferente produselor de hârtie și carton folosite în procesul de producție sunt în concordanță cu standardele de mediu naționale și internaționale.

01.10.2019:

Buletin Informativ

diseminarea informaţiei privind mediul

Baza legală: HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informaţia privind mediul.

Operatorul economic Editura Paralela 45 SA, cu sediul în municipiul Pitesti, b-dul Republicii, nr.148, etaj 4, camera 1, judetul Arges, punct de lucru în municipiul Pitesti, strada Intrarea Abatorului, nr.28, judetul Arges, având ca activitate principală „alte activitati de tiparire” – cod CAEN 1812, ,,tiparirea ziarelor” – cod CAEN 1811,  pentru care detine autorizatia de mediu nr.311/21.11.2017, pune la dispoziţia publicului, prin diseminare activă, următoarele informaţii privind mediul:

 • în urma desfăşurării activităţii la punctul de lucru al societăţii din municipiul Pitesti, judetul Arges, în perioada ianuarie 2019 – iunie 2019 (semestrul I 2019), nu s-au produs fenomene de poluare accidentală cu impact negativ asupra mediului;
 • cerinţele stabilite în Autorizaţia de Mediu privind gestiunea deşeurilor, ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, sunt respectate în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: legea nr. 211/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, privind regimul deşeurilor, HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu completările şi modificările ulterioare, Ord. nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile

Suntem constienti ca procesele, produsele si serviciile noastre, realizate, sau furnizate de catre Editura Paralela 45 SA pot genera aspecte de mediu, ca generarea deseurilor, având ca impacturi potentiale poularea factorilor de mediu si disconfortul vizual.

Managementul de la cel mai înalt nivel se angajeaza pentru:

 • Conformarea cu cerintele legale si alte cerinte aplicabile;
 • Îmbunatatirea continua si prevenirea poluarii de orice tip;

În scopul implementarii politicii si a respectarii angajamentelor în domeniul mediului, managementul de la cel mai înalt nivel  stabileste urmatoarele obiective si tinte de mediu:

 • reducerea cantitatii de deseuri generate din propria activitate;
 • întretinerea si exploatarea instalatiilor tehnologice de productie, astfel încât acestea sa functioneze la parametrii proiectati;
 • întretinerea si exploatarea instalatiilor de protectie a calitatii factorilor de mediu în conformitate cu documentatiile tehnice  de executie si regulamentele de întretinere si exploatare;
 • prevenirea poluarii accidentale prin întarirea controlului operational;
 • reducerea consumului de resurse;
 • respectarea prevederilor din autorizatia de mediu; 
 • instruirea si constientizarea personalului privind prevenirea poluarii si asigurarea capacitatii de raspuns în situatii de urgenta sau de risc;
 • evaluarea si selectarea furnizorilor, luând în considerare aspectele de mediu generate, sau potential a fi generate de produsele  si serviciile livrate.

Prezenta politica este actualizata ori de câte ori este necesar si este comunicata tuturor angajatilor si partilor interesate, fiind afisata la avizierul societatii.

Administrator Silviu STANCU

18.12.2020:

Buletin Informativ

diseminarea informaţiei privind mediul

Baza legală: HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informaţia privind mediul.

Operatorul economic Editura Paralela 45 SRL, cu sediul în municipiul Pitesti, b-dul Republicii, nr.148, etaj 4, camera 1, judetul Arges, punct de lucru în municipiul Pitesti, strada Intrarea Abatorului, nr.28, judetul Arges, având ca activitate principală „alte activitati de tiparire” – cod CAEN 1812,,tiparirea ziarelor” – cod CAEN 1811, pentru care detine autorizatia de mediu nr.311/21.11.2017 , pune la dispoziţia publicului, prin diseminare activă, următoarele informaţii privind mediul:

 • în urma desfăşurării activităţii la punctul de lucru al societăţii din municipiul Pitesti, judetul Arges, în perioada ianuarie 2020 – noiembrie 2020, nu s-au produs fenomene de poluare accidentală cu impact negativ asupra mediului;
 • cerinţele stabilite în Autorizaţia de Mediu privind gestiunea deşeurilor, ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, sunt respectate în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: legea nr. 211/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, privind regimul deşeurilor, HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu completările şi modificările ulterioare, Ord. nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile

Suntem constienti ca procesele, produsele si serviciile noastre, realizate, sau furnizate de catre Editura Paralela 45 SRL pot genera aspecte de mediu, ca generarea deseurilor, având ca impacturi potentiale poularea factorilor de mediu si disconfortul vizual.

Managementul de la cel mai înalt nivel se angajeaza pentru:

 • Conformarea cu cerintele legale si alte cerinte aplicabile;
 • Îmbunatatirea continua si prevenirea poluarii de orice tip;

În scopul implementarii politicii si a respectarii angajamentelor în domeniul mediului, managementul de la cel mai înalt nivel  stabileste urmatoarele obiective si tinte de mediu:

 • reducerea cantitatii de deseuri generate din propria activitate;
 • întretinerea si exploatarea instalatiilor tehnologice de productie, astfel încât acestea sa functioneze la parametrii proiectati;
 • întretinerea si exploatarea instalatiilor de protectie a calitatii factorilor de mediu în conformitate cu documentatiile tehnice  de executie si regulamentele de întretinere si exploatare;
 • prevenirea poluarii accidentale prin întarirea controlului operational;
 • reducerea consumului de resurse;
 • respectarea prevederilor din autorizatia de mediu; 
 • instruirea si constientizarea personalului privind prevenirea poluarii si asigurarea capacitatii de raspuns în situatii de urgenta sau de risc;
 • evaluarea si selectarea furnizorilor, luând în considerare aspectele de mediu generate, sau potential a fi generate de produsele  si serviciile livrate.

Prezenta politica este actualizata ori de câte ori este necesar si este comunicata tuturor angajatilor si partilor interesate.

Administrator Camelia Burcioiu

18.12.2021:

Buletin Informativ

diseminarea informaţiei privind mediul

Baza legală: HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informaţia privind mediul.

Operatorul economic Editura Paralela 45 SRL, cu sediul în municipiul Pitesti, b-dul Republicii, nr.148, etaj 4, camera 1, judetul Arges, punct de lucru în municipiul Pitesti, strada Intrarea Abatorului, nr.28, judetul Arges, având ca activitate principală „alte activitati de tiparire” – cod CAEN 1812,,tiparirea ziarelor” – cod CAEN 1811, pentru care detine autorizatia de mediu nr.311/21.11.2017, transferata de la Editura Paralela 45 SA in baza Deciziei nr. 17 din 15 ianuarie 2021, pune la dispoziţia publicului, prin diseminare activă, următoarele informaţii privind mediul:

 • în urma desfăşurării activităţii la punctul de lucru al societăţii din municipiul Pitesti, judetul Arges, în perioada ianuarie 2021 – noiembrie 2021, nu s-au produs fenomene de poluare accidentală cu impact negativ asupra mediului;
 • cerinţele stabilite în Autorizaţia de Mediu privind gestiunea deşeurilor, ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, sunt respectate în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: OUG 92/2021, cu modificarile si completarile ulterioare, privind regimul deşeurilor, HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu completările şi modificările ulterioare, Ord. nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile

Suntem constienti ca procesele, produsele si serviciile noastre, realizate, sau furnizate de catre Editura Paralela 45 SRL pot genera aspecte de mediu, ca generarea deseurilor, având ca impacturi potentiale poluarea factorilor de mediu si disconfortul vizual.

Managementul de la cel mai înalt nivel se angajeaza pentru:

 • Conformarea cu cerintele legale si alte cerinte aplicabile;
 • Îmbunatatirea continua si prevenirea poluarii de orice tip;

În scopul implementarii politicii si a respectarii angajamentelor în domeniul mediului, managementul de la cel mai înalt nivel  stabileste urmatoarele obiective si tinte de mediu:

 • reducerea cantitatii de deseuri generate din propria activitate;
 • întretinerea si exploatarea instalatiilor tehnologice de productie, astfel încât acestea sa functioneze la parametrii proiectati;
 • întretinerea si exploatarea instalatiilor de protectie a calitatii factorilor de mediu în conformitate cu documentatiile tehnice  de executie si regulamentele de întretinere si exploatare;
 • prevenirea poluarii accidentale prin întarirea controlului operational;
 • reducerea consumului de resurse;
 • respectarea prevederilor din autorizatia de mediu; 
 • instruirea si constientizarea personalului privind prevenirea poluarii si asigurarea capacitatii de raspuns în situatii de urgenta sau de risc;
 • evaluarea si selectarea furnizorilor, luând în considerare aspectele de mediu generate, sau potential a fi generate de produsele  si serviciile livrate.

Prezenta politica este actualizata ori de câte ori este necesar si este comunicata tuturor angajatilor si partilor interesate.

Administrator Camelia Burcioiu