DOBRE MariusDOBRE Marius
(Născut pe 15.02.1971) este din 2007 cercetător ştiinţific la  Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” (Academia Română); Cărţi publicate:  Însemnări filosofice (2006), O teorie logică asupra autorităţii (Bucureşti, 2006), Certitudinile unui sceptic – Emil Cioran (Bucureşti, 2008), Ghid pentru rezolvarea testelor de verificare a raţionamentului logic (co-autor) (www.inm-lex.ro), Filosofia lui Mircea Vulcănescu (co-autor, Editura Paralela 45, Piteşti, 2011), Studii și eseuri despre Cioran (2013), Logică și gândire critică (2015).

Titluri autor