HEGEL Georg Wilhelm FriedrichHEGEL Georg Wilhelm Friedrich
(N. 27 august 1770, Stuttgart - d. 14 noiembrie 1831, Berlin) a fost un filozof german, principal reprezentant al idealismului în filozofia secolului XIX. Operele principale: •Phänomenologie des Geistes ("Fenomenologia spiritului", 1807) •Wissenschaft der Logik ("Știința logicei", 1812/1816) •Enzyklopädie de philosiphischen Wissenschaften ("Enciclopedia științelor filozofice", 1817-1830 •Grundlinien der Philosophie des Rechts ("Bazele filozofiei dreptului", 1819) •Vorlesungen über die Ästhetik ("Prelegeri despre estetică", 1817-1829) •Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte ("Prelegeri de filozofie a istoriei", 1822-1831).

Titluri autor