MARINESCU MarianaMARINESCU Mariana
MARIANA MARINESCU este profesor universitar doctor la Universitatea din Oradea, în cadrul Departamentului pentru Pregătirea și Perfecţionarea Personalului Didactic. A absolvit Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Biologie, Geografie, Geologie (secția Biologie), ulterior obținând titlul de doctor în Biologie la Universitatea din București, Facultatea de Biologie, Centrul de Cercetări în Genetică. A obținut, de asemenea, diplome de master în Management educațional, respectiv Formarea profesorilor, la Universitatea din Oradea. Are o vastă experiență didactică, fiind totodată formator al personalului didactic și responsabil cu organizarea și desfășurarea practicii pedagogice a studenților Universității din Oradea. A publicat numeroase studii și articole în reviste atât din țară, cât și din străinătate și este autoare a mai multor cărți de specialitate. Sursa foto: uoradea.ro

Titluri autor