MOGONEA Florentin RemusMOGONEA Florentin Remus
Conf. univ. dr., Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea din Craiova. Născut pe 21 ianuarie, 1978, comuna Tîmna, Judeţul Mehedinţi, absolvent al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, masterat în Educaţie Integrată. Este autorul a cinci cărţi (unic autor), o carte publicată ca şi coordonator şi treisprezece cărţi în colaborare. Participant şi organizator al mai multe conferinţe naţionale şi internaţionale. În prezent se ocupă de formarea iniţială şi continuă a profesorilor, fiind titularul mai multor cursuri din cadrul modulelor I şi II de pregătire psihopedagogică.  

Titluri autor