NEDEIANU DanNEDEIANU Dan
Profesorul Nedeianu Dan s-a născut la 17 mai 1968, în oraşul Drobeta-Turnu Severin, unde a absolvit şi primele opt clase( Şcoala generală nr.9). A îndrăgit matematica din perioada gimnaziului (menţiune la O.N.M. Piteşti -1983), dar mai ales din perioada când era elev la Liceul de Matematică-Fizică “Traian” din Drobeta-Turnu Severin unde a devenit un mare pasionat al rezolvărilor de probleme din Gazeta Matematică şi alte reviste de specialitate, dar şi participant la O.N.M. (menţiune la O.N.M. Drobeta-Turnu Severin 1985). A urmat cursurile Facultăţii de Matematică a Universităţii Bucureşti (licenţiat în 1994), fiind apoi profesor la Şcoala gimnazială Izvorălu, comuna Tâmna, judeţul Mehedinţi (în perioada septembrie 1994- august 1997). În perioada 1997-2014 a activat ca profesor la Colegiul Tehnic  “Domnul Tudor”  din  Drobeta-Turnu Severin(șef de catedră 2001-2012) , în prezent fiind titular al catedrei de matematică din Colegiul Naţional “Gheorghe Ţiţeica” . Ca elev şi profesor a fost un permanent colaborator al prestigioasei reviste Gazeta Matematică din Bucureşti , în paginile căreia a publicat peste 140 de probleme . A creat şi publicat peste 400 de probleme de matematică originale în paginile mai multor reviste de matematică din România, fiind autor şi coautor la peste 10 culegeri de probleme. A propus probleme la diverse concursuri şi olimpiade locale, judeţene sau naţionale şi a fost membru în diverse comisii de evaluare sau elaborare a subiectelor. Pentru întreaga activitate desfăşurată, Societatea de Ştiinţe Matematice din România i-a acordat în anul 2005 “Diploma -110 ani de apariţie neîntreruptă a Gazetei  Matematice”, iar în anul 2010( Anul Matematicii în Școala Românească) a primit “Diploma Jubiliară –Centenarul Societăţii de Ştiinţe Matematice din România”. Din anul 2007 este membru în Consiliul Consultativ al I.Ș.J. Mehedinți,iar din anul 2005 este membru al Comitetului Director al S.S.M.R., filiala Mehedinţi , în prezent fiind vicepreşedinte al filialei judeţene Mehedinţi.

Titluri autor