TROFIN Eliza-MaraTROFIN Eliza-Mara
Absolventă a Facultăţii de Filologie, Universitatea din Bucureşti, promoţia 1982. Profesor de limba română la Şcoala Gimnazială Nr. 25 din Braşov, gradul didactic întâi. Principalele responsabilităţi: - Metodist al Inspectoratului Şcolar Judeţean Braşov (1990 - 2014); - Membru în Consiliul Consultativ al I.S.J. Braşov (2004-2015); - Membru în grupul de lucru al CNCEIP; - Formator - CCD, Braşov (cursul Dezvoltarea competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice, 2008-2009); - Mentor - practica pedagogică a studenţilor de la Facultatea de Litere, Universitatea Transilvania, Braşov (2002-2014); - Membru în Comisia Centrală la etapa naţională a Olimpiadei de Limbă, Comunicare şi Literatură Română pentru elevii de gimnaziu (2000, 2001, 2002, 2003, 2011, 2013); - Elaborare de subiecte pentru etapele pe localitate/ unele etape judeţene ale olimpiadei de limba română (2005-2015);  - Elaborare de subiecte pentru admiterea la Facultatea de Litere a Universităţii Transilvania, Braşov (2004); • Autor/ coautor pentru 18 auxiliare didactice

Titluri autor