CHICIOREANU TeodoraCHICIOREANU Teodora
TEODORA CHICIOREANU (n. 1974) este absolventă a Universității Politehnica din Bucureşti, Facultatea de Automatică şi Calculatoare, specializarea Calculatoare. Este doctor în domeniul științe ale educației la Universitatea din București. În perioada 2011-2012 participă la cursuri postuniversitare în cadrul Universității Politehnica din Bucureşti și al Universității din București. În prezent este conferențiar și susține cursuri și seminare de Didactica specialității, Metodologia cercetării, Instruire asistată de calculator, Utilizarea instrumentelor informatice (web 2.0), Multimedia în educație și Informatică pentru organizațiile educaționale. Activitatea profesională şi de cercetare este concretizată în numeroase lucrări ştiinţifice (19 volume și capitole în cărţi de specialitate în calitate de unic autor sau coautor; peste 25 de articole publicate în reviste indexate în baze de date internaţionale şi peste 30 de articole publicate în volume ale conferinţelor internaţionale şi naţionale). Dintre lucrările publicate, amintim: Realitate augmentată pentru antreprenori (2015); WEB2.0 – Noi instrumente utile în activitatea didactică (2014); mLearning (2014); Didactica disciplinei Bazele electronicii digitale (2013); Didactica disciplinei Electrotehnică (2013); Didactica disciplinei Tehnologia informației și a comunicațiilor (2013); Proiectarea didactică (2004); Computerul în activitatea educațională dincolo de ora de curs (2011).

Titluri autor