IONESCU MironIONESCU Miron
Şef al catedrei de Ştiinţe ale educaţiei (1980-1997); membru în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Istorie şi Filosofie (1975-1997); secretar ştiinţific în Consiliul Profesoral al aceleiaşi facultăţi (1975-1984); director al DPPD (1980-2003); director al Centrului pentru Formarea Continuă a Adulţilor din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” (1995-2000); membru în Senatul Universităţii „Babeş-Bolyai” (1984-2004); secretar ştiinţific în Senatul UBB (1984-1990); decan al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei (1997-2000); membru în Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (1994-2006); preşedinte al Comisiei Naţionale pentru Curriculum la clasele I-IV (1997- 2003).  A publicat, ca autor sau co-autor, 40 de cărţi și peste 300 de studii – în reviste de specialitate - a susţinut peste 250 de conferinţe, prelegeri şi comunicări ştiinţifice la diferite manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale; a elaborat 135 de referate pentru susţinerea/acordarea titlului de doctor în domeniul Ştiinţele Educaţiei, dintre care 80 pentru doctoranzii proprii. Sursă foto și info: ziarulfaclia.ro

Titluri autor