MANASIA LoredanaMANASIA Loredana
LOREDANA MANASIA (n. 1986) este absolventă a Facultății de Psihologie și Științele Educației, în cadrul Universității din București; doctor în științe ale educației. Actualmente este asistent la Universitatea Politehnica din București, Departamentul pentru Formarea Cadrelor Didactice și Științe Socio-Umane, și cercetător postdoctoral la Institutul de Cercetări al Universității din București (ICUB). Susține cursuri și activități de seminar pentru disciplinele Introducere în pedagogie. Teoria și metodologia curriculumului, Teoria și metodologia instruirii, Teoria și metodologia evaluării. A contribuit la implementarea unor proiecte naționale de cercetare. A publicat peste 30 de studii și articole în reviste și lucrări naționale și internaționale, abordând aspecte tematice din câmpul psihologiei educației (metacogniție, pattern-uri de învățare, reflecție metacognitivă, învățare autonomă, rezolvarea de probleme) și al metodologiei cercetării.

Titluri autor