NEACSU IoanNEACSU Ioan
IOAN NEACŞU (n. 1945) este absolvent al Facultății de Filosofie, secţia Pedagogie–Română, Universitatea din Bucureşti; doctor în pedagogie, 1976. Carieră universitară: 1970-2016. Este prof. univ. emerit dr., Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti, și titularul cursurilor de Psihologia educaţiei, Metode şi tehnici de învăţare, Managementulresurselor umane, Pedagogie socială, Managementul calităţii totale în educaţie, Teorii şi practici ale învăţării la adulţi, Managementul proiectelor de cercetare. Membru în comitete editoriale, organisme şi asociaţii profesionale; expert evaluator şi formator. Autor, coautor sau coordonator a peste 45 de volume şi peste 175 de studii şi articole ştiinţifice.  Dintre lucrările publicate: Motivaţie şi învăţare (1978); Educaţie şi acţiune (1986); Civilizaţie şi conduită (1987); Metode şi tehnici de învăţare eficientă (1990); Instruire şi învăţare (1999); Prelegeri pedagogice, colab. (2001); Pregătirea psihopedagogică. Manual pentru definitivat şi gradul didactic II, coord. (2008); Învăţarea academică independentă. Ghid metodologic (2006); Introducere în psihologia educaţiei şi a dezvoltării (2010), Premiul Academiei Române, 2012; Pedagogie socială (2010); Psihopedagogia activităţilor psihomotrice, colab. (2015); Cercetarea în ştiinţele educaţiei: ghid metodologicoperaţional. Aplicaţii (2015). Este coordonator de doctorat în Ştiinţe ale Educaţiei, membru al consiliului Şcolii Doctorale de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. În perioada 1990-2009 a îndeplinit diferite funcţii manageriale importante. A urmat multiple stagii de formare, cercetare şi perfecţionare la prestigioase universităţi din străinătate.

Titluri autor