POE Edgar AllanPOE Edgar Allan
Poet, prozator şi critic literar american, Edgar Allen Poe (1809-1849) nu s-a bucurat de la început de faimă şi recunoaştere internaţională. În Europa va fi cunoscut şi gustat după ce este tradus în franceză de Baudelaire. Astăzi este cunoscut pentru opera sa poetică de o desăvârşită rigoare formală, tulburătoare, graţie melodicităţii remarcabile şi aducând un suflu nou poeziei romantice (Corbul, Ulalume, Anabell Lee, Clopotele etc.), dar şi pentru proza fantastică, în care îşi situează personajele şi întâmplările lor la limita dintre realitate şi vis (Povestiri ale grotescului şi arabescului), pregătind simbolismul şi suprarealismul. Faima în rândul marelui public avea să-i fie adusă de prozele sale macabre şi misterioase, considerate precursoare ale romanului poliţist: Prăbuşirea casei Usher, Crimele din strada Morgue, Pisica neagră, Inima povestitoare etc. Prozele sale scurte sunt considerate, alături de cele semnate de Maupassant şi Cehov, izvor al prozei scurte moderne şi motiv al rezistenţei în timp a acestei specii. De la Poe vine ideea că forţa şi unitatea pot fi atinse cu precădere în marginile înguste ale unor opere de mică întindere, fie ele în versuri sau în proză. Edgar Allen Poe e şi autor al unor foarte subtile şi inteligente studii de teorie literară.

Titluri autor