Despre carte

Inegalități cu medianele triunghiului ● Identităţi remarcabile cu laturile triunghiului
Identităţi remarcabile cu mediane ● Inegalităţi remarcabile cu mediane
Inegalităţi cu mediane
Inegalităţi cu înălţimile triunghiului ● Identităţi remarcabile cu înălţimi
Inegalităţi cu înălţimi
Inegalităţi cu bisectoarele triunghiului ● Identităţi remarcabile cu bisectoare
Inegalităţi remarcabile cu bisectoare ● Inegalităţi cu bisectoare
Inegalităţi diverse ● Identităţi diverse cu mediane, înălțimi și bisectoare
Inegalităţi cu mediane și înălțimi ● Inegalităţi cu mediane și bisectoare
Inegalităţi cu bisectoare și înălțimi ● Inegalităţi diverse